Velkommen til sjakklinja på NTG Tromsø!

Sjakklinja ved NTG i Tromsø ble etablert og startet opp 1.august 2013. Opprettelsen av et sjakkgymnas i ishavsbyen var et resultat av et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Troms Fylkeskommune, Sjakk-OL 2014, Sparebank1 Nord-Norge og sjakklubbene i byen, TSK og TSKU. Ved siden av dette har det også kommet sponsorer som har bidratt med midler.

Prosjektet har som mål å løfte nordnorsk sjakk generelt samt å gi et kvalitetsmessig godt tilbud til ungdom i videregående skole-alder som ønsker å satse på sjakk. Dette gjøres gjennom "Sparebank1 Nordnorges Talentsatsingsprogram", etablering av sjakklinje ved NTG Tromsø samt gjennom samarbeid i Barentsregionen. Det viktigste virkemiddelet har vært å ansette stormester og sjakkpedagog Maxim Turov fra Russland som trener. Gjennom flere møter mellom Tromsø sjakklubbs ungdom og sjakkmiljøet i Arkhangelsk har vi blitt kjent med Turov og han har fått en høy stjerne blant TSKU-spillerne. Det var derfor naturlig å forespørre nettopp Maxim Turov om han ønsket å jobbe som fulltidsansatt trener i dette prosjektet.

Ved oppstarten i august 2013 var det 3 fulltidselever ved Sjakklinja i Tromsø. Disse 3 var Monika Machlik, Edit Machlik og Amir Keadana. En av sjakklinjas fire ukentlige treningsøkter inkluderer også såkalte hospitanter, talenter som har vært gjennom Tromsø Sjakklubb Ungdom sitt 5-årige kursopplegg. I løpet av 2014 vil antallet hospitanter ved NTG utgjøre 7-8 spillere. Dette bringer det totale antallet ungdommer som får ukentlig sjakkundervisning på NTG Tromsø opp i minst 10 spillere.

Vårt mål er at antallet studenter vil øke ytterligere gjennom og forbi prosjektperioden og at det blir attraktivt å satse på sjakk i OL-byen Tromsø. Søknadsfristen for opptak til NTG Sjakk avdeling Tromsø er 1.mars hvert år.

Christian Grundekjøn,
koordinator for sjakklinja ved NTG i Tromsø